Časté dotazy

FAQ
S jakým časovým předstihem je nutné služby objednat?
Ideálně 2 týdny předem, ale vždy se snažíme co nejdříve. Neplatí pro pohotovostní úklid.
Na čem závisí fimální cena?
Cena úklidu je vždy odvislá od stupně znečištění.
Mohu důvěřovat Vašim zaměstnancům?
Naši zaměstnanci jsou prověření, diskrétní a průběžně kontrolováni.
Mohu mít při úklidu doma zvířata?
Ano, ale pouze taková, která neohrožují zdraví zaměstnance.
Mohu si u vás objednat pouze utření prachu?
Ne, minimální úklid musí dosahovat hodnoty alespoň 1200 Kč.
Jsou čistící prostředky ekologické?
Naši pracovníci využívají pouze kvalitní, ekologické čistící prostřeky, jež splňují nepřísnější evropské nomy. V kuchyních použváme potravinářsky nezávadné prostředky.

Je možnost reklamace?

Ano. Na reklamace, které nebudou provedeny ihned po dokončení úklidu nebude brán zřetel.

Je třeba platit zálohu?

Záloha je splatná pouze v dobách enormní vytíženosti, například Vánoce a Velikonoce a při pracích velkého rozsahu.

Jak probíhá placení?

U fyzických osob se platí nejpozději při ukončení práce. U právnických osob je splatnost 14 dní.
S jakým časovým předstihem je nutné služby objednat?
Ideálně 2 týdny předem, ale vždy se snažíme co nejdříve. Neplatí pro pohotovostní úklid.
Na čem závisí fimální cena?
Cena úklidu je vždy odvislá od stupně znečištění.
Mohu důvěřovat Vašim zaměstnancům?
Naši zaměstnanci jsou prověření, diskrétní a průběžně kontrolováni.
Mohu mít při úklidu doma zvířata?
Ano, ale pouze taková, která neohrožují zdraví zaměstnance.
Mohu si u vás objednat pouze utření prachu?
Ne, minimální úklid musí dosahovat hodnoty alespoň 1200 Kč.
Jsou čistící prostředky ekologické?
Naši pracovníci využívají pouze kvalitní, ekologické čistící prostřeky, jež splňují nepřísnější evropské nomy. V kuchyních použváme potravinářsky nezávadné prostředky.

Je možnost reklamace?

Ano. Na reklamace, které nebudou provedeny ihned po dokončení úklidu nebude brán zřetel.

Je třeba platit zálohu?

Záloha je splatná pouze v dobách enormní vytíženosti, například Vánoce a Velikonoce a při pracích velkého rozsahu.

Jak probíhá placení?

U fyzických osob se platí nejpozději při ukončení práce. U právnických osob je splatnost 14 dní.